Ordet

Ordet grøn har samme oprindelse som ordet gro og betyder simpelthen groende. Den grønne farve står for det levende i modsætning til det livløse eller visne, for vegetation, vækst og grøde.

ørkenen

Specielt i ørkenen udgør det grønne forskellen mellem liv og død, og måske derfor blev grøn profeten Muhammeds specielle farve. Grøn er en af islams hellige farver og indgår i næsten alle de islamiske landes flag.

Osisiris

Også andre kulturer har grønt som symbol på naturens cyklus af liv og død, hvilket for eksempel ses i den ægyptiske dødsgud Osisiris’ grønne ansigt.

ungdom

Men frem for alt er foråret – og dermed ungdommen – grønt. Den grønne ungdom.

Gud

Grønt symboliserer tøbrud, genskabelse, genfødsel og fornyelse. I 1500-tallet var protestantismens farve grøn som tegn på, at dette var Guds nye kirke. I dag er grøn den kirkelige farve på alle de almindelige søndage, hvor ingen anden farve er påbudt.

håb

Så længe der er liv, er der håb – og grøn har lige siden antikken været håbets farve. I kunsten males Jomfru Marias mor, Sankt Anna, med en grøn kappe, fordi hun fødte verdens håb. 

uafhængighed

Som håbets og fornyelsens farve blev grøn også frihedens symbol. Det grønne træ, ”Frihedstræet”, blev i 1700-tallet tegn på folkets frihed fra tyranniets åg. Da de nordamerikanske kolonister startede uafhængighedskrigen mod England i 1776, havde de et grønt træ i deres flag. Først et år efter blev det afløst af Stars and Stribes.

befriende

Grøn med stort indhold af blå er kølig og bortdragende og stimulerer abstraktion og opfindsomhed. Ren grøn virker tilfredsstillende, forfriskende og beroligende, Tænk blot på eksamensbordets grønne klæde! Blandet med gul bliver grøn til løvgrøn, der står for det muntre og befriende.